Toà Nhà Central Park Nguyễn Trãi

Diện Tích Trống:

Lầu 2 - 105m2

Dịch vụ của chúng tôi