Toà Nhà Central Park Nguyễn Du

Diện Tích Trống:

Lầu 2 - 180m2
Lầu 4 - 150m2
Lầu 6 - 393,3m2
Lầu 8 - 160m2
Lầu 10 - 380m2

Dịch vụ của chúng tôi